PEKTİN VE KİTRE KULLANILARAK ATIK PALADYUM ÇÖZELTİLERİNDEN PALADYUMUN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GERİ KAZANIMI


Karaalil Ö., Kaya S., Derelioğlu Y., Çetiner B. N. , Aktaş S.

7. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 May - 22 October 2021, pp.1151

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1151

Abstract

Kıymetli ve ender bulunan metallerden biri olan paladyum, kendine has özellikleri ile birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Yeşil Kimya uygulaması, sürdürülebilirlik arayışı, çevre koruma bilinci ve tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesinin yüksek maliyetleri nedeniyle geliştirilmiştir. Deneysel
prosedür için, her biri 150 gr CaCl2 / L içeren pektin, kitre ve pektin-kitre karışımı olmak üzere üç farklı
organik yeşil kimyasal solüsyonu 4 oC'de hazırlanarak 12 saat buzdolabında bekletilmiştir. Bu arada
otomotiv endüstrisinde kullanılan Pd kaplama solüsyonu temin edilmiş ve bu kaplama solüsyonunda
bulunan H202 ve sodyum hidroksit kullanılarak dispersan ajanlar ortadan kaldırılmıştır. Kontrollü olarak çözelti pH 1.0'ı getirilerek, 2 Lt 634 ppm Pd (II) çözeltisi elde edilmiştir. Daha sonra soğutulan
çözelti santrifüj edilmiş ve kurutma fırınında 40 oC'de 24 saat kurutulmuştur. Sentezlenen bu üç organik
adsorbanların her birinin 10-200 mg'lık numuneleri falcon tüplerine dağıtılmış ve 10 ml paladyum çö-
zeltisi ilave edilmiş, ardından setlerin yarısı 35, 45 ve 55 ° C'de çalkalamalı ısıtıcılı su banyosunda iki
saat karıştırılmıştır ve diğer yarısı 24 saat bu sıcaklıklarda karıştırılmadan bekletilmiştir. Pektin, kitre
zamkı ve pektin-kitre zamkı organik adsorbanlarının paladyum adsorpsiyon verim analizi Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) ölçümleri ile yapılmıştır. Deneyler sonucunda, en yüksek paladyum
geri kazanım verimi, 55 oC'de 2 saat karıştırıldıktan sonra, % 68 olarak bulunmuştur. Ayrıca, paladyım
geri kazanımın, kullanılan adsorbant madde miktarı ve artan ortam çalışma sıcaklığı ile sıcaklığı ile
doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir.