THE EVALUATION OF THE PROFESSIONAL SATISFACTION LEVELS OF MUSIC EDUCATORS, ACCORDING TO CLAYTON ALDERFER'S VIG (ERG) THEORY "II. INTERNATIONAL İSTANBUL KODALY TRAINING DAYS” CASE STUDY


Creative Commons License

Çoban S. , Özdemir V.

Fine Arts, vol.15, no.4, pp.217-232, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.12739/nwsa.2020.15.4.d0262
  • Title of Journal : Fine Arts
  • Page Numbers: pp.217-232

Abstract

According to Alderfer's ERG Theory (Existence-Relatedness-Growth Theory), which is known as “ERG” theory in the literature, people have three basic needs. These needs are "Existence", "Relationship" and "Development". The International Istanbul Kodaly Training Days, the second of which is held in 2019, can be described as a vocational training in a sense. In this study; According to Alderfer's ERG Theory, the extent to which the needs of music teachers to improve themselves in their profession was met by attending Kodaly training days was investigated. With the ERG Theory of Alderfer, professional professional needs of teachers and Kodaly training days are in a positive and direct relationship. The research was carried out with a relational research model, which is one of the descriptive research models, and it was aimed to determine the level of professional satisfaction of the music educators who participated in the Kodaly Training Days and to examine them in terms of some variables. As a result of the study, it was seen that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the participants' professional satisfaction scale. As a result, it can be said that International Kodaly Training Days increase the professional satisfaction of the participants.

Literatürde “ERG” teorisi olarak bilinen Alderfer'in ERG Teorisine (Varlık-İlişki-Büyüme Teorisi) göre, insanların üç temel ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar "Varoluş", "İlişki" ve "Gelişme" dır. İkincisi 2019'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri bir anlamda mesleki eğitim olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada; Alderfer'in ERG Teorisine göre, müzik öğretmenlerinin mesleklerinde kendilerini geliştirme ihtiyaçlarının Kodaly eğitim günlerine katılarak ne kadar karşılandığı araştırılmıştır. Alderfer'ın ERG Teorisi ile öğretmenlerin profesyonel mesleki ihtiyaçları ile Kodaly eğitim günleri pozitif ve doğrudan bir ilişki içindedir. Araştırma, betimsel araştırma modellerinden biri olan ilişkisel araştırma modeli ile yapılmış ve araştırmada Kodaly Eğitim Günleri’ne katılan müzik eğitimcilerinin, mesleki memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların mesleki memnuniyet ölçeğinin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, Uluslararası Kodaly Eğitim Günlerinin katılımcıların mesleki memnuniyetini arttırdığı söylenebilir.