Belgesel Sinemada Bir Anlatım Biçimi Olarak Görüntü ve Sesin Farklılaşmasına Örnek Süha Arın Sineması


DEMOĞLU M. E.

Kadir Has Üniversitesi 16. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı “Sinema ve Ses”, Turkey, 12 - 13 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey