Taşınmaz Mülkiyetine Anayasal Bir Bakış


BOYAR O.

Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Turkey, 21 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey