Atopik hastalıklar ile immün yetmezlikleri ayırmada serum Ig E ve eozinofil kesim değerleri nedir


Ayça K., AYDINER E. , Yüce E., Hatice Ezgi B., NAİN E., KELEŞ S., ...More

XXII AİD Kongresi, Turkey, 27 November - 01 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey