3 Aril Kumarin Türevlerinin Sentezi Ve İnsan Monoamin Oksidaz A Ve B İnhibitörleri Olarak Etkilerinin İncelenmesi


YÜCE DURSUN B., Şahin E., DANIŞ Ö. , DEMİR S. , OGAN A. , ERDEM S.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 23 - 28 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey