3 Aril Kumarin Türevlerinin Sentezi Ve İnsan Monoamin Oksidaz A Ve B İnhibitörleri Olarak Etkilerinin İncelenmesi


YÜCE DURSUN B., Şahin E., DANIŞ Ö., DEMİR S., OGAN A., ERDEM S.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 23 - 28 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes