Çevik Pazarlama ve Örnek Uygulamalar


Ene S.

Cinius Yayınları, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Cinius Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

Endüstri 4.0 sayesinde kullanılan teknolojik imkanlar ile iş yapış şekillerinde büyük bir gelişmeler yaşanmış, kullanılan yeni nesil teknolojik gelişmeler sayesinde, “hız, verimlilik artışı ve esneklik” sağlanabilmiştir. Teknolojik gelişmeler sayesinde uygulanması daha kolay ve kaçınılmaz olan, rekabet ortamında başarılı olmak için zorunlu hale gelen çevik yöntemleri uygulayan firma sayısı giderek artmıştır. Son yıllarda, çevik yöntemlerin yaygınlaşması ile;   dördüncü sanayi devrimini şekillendiren “Esneklik, Kişiselleştirilmiş Çözümler, Hız” olarak belirtilen özellikler; çevik amaçlara uygun şekilde işletmelerin içerisinde yer almaya başlamıştır.

Pazarlama kampanyalarını başlatmak ve markanın başarılı bir şekilde pazara sürülmesini ve talep ediliyor olmasını sağlamak isteyen bir işletmenin, pazarlama çabalarını dinamik bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Bu aşamada; pazarlama yönetiminin strajesini yapılandıran ve değiştiren dört çevik pazarlama ilkesi “bireyler arası etkileşimler, test ve veri analizi, sayısız küçük deneyler ve müşteri işbirliği”dir. Tüm pazarlama çabalarının yerine getirilmesi sırasında, müşteri geri bildirimleri her aşamada dikkate alınarak uyarlamalar ve düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Çevik bir şekilde ve etkileşim halinde süreçlerin yerine getirilmesi markanın hedef pazardaki planlanan başarısının gerçekleşmesi için çok önemlidir. Bu noktada, çevikliği sağlayan ve süreklilik olarak uygulayan işletmeler başarı kazanabileceklerdir.

Çevik uygulamalar, tedarik zinciri içerisinde yer alan “üreticiler, aracılar, perakendeciler ve son kullanıcılar” açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çevik yapı, işletmelerin organizasyon yapısında, üretim yönetim sistemlerinde, pazarlama sistemlerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede işletmelerin iş verimlilikleri, iş yapış şekilleri, hızları ve karlılıkları artmıştır.  

Çalışmamın hazırlanmasında, beni motive eden değerli Bölüm Başkanı hocam Prof. Dr. Asuman Yalçın’a, Pazarlama bölüm hocalarımıza ve akademisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu çalışmanın hazırlamasında, özellikle yardımları ve desteği ile her zaman yanımda olan eşim Ersin’e, yaşam kaynağım ve yaşam enerjim olan çok değerli çocuklarım; kızım Buse’ye ve Oğlum Ahmet Arda’ya çok teşekkür ederim. Çok değerli aileme, anneme, rahmetli babama, ablam ve kardeşlerime destekleri için çok teşekkür ederim. Çalışmanın basım ve yayın aşamasındaki desteği için Cinius Yayınevine ve Editörlük desteğini esirgemeyen Bijen Akgöl’e çok teşekkür ederim. Çalışmanın dinamik yapıya sahip olmak isteyen işletmelere, akademisyenlere faydalı olması dilerim.