GALAKTOSİDAZ ENZİMİNİN UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEN POLİMERIK MATRİKS ÜZERİNE YANIT YÜZEY METODU RSM İLE OPTİMAL İMMOBİLİZASYONU


DANIŞ Ö., ONUR S., BEYLER ÇİĞİL A., DEMİR S., KAHRAMAN M. V. , OGAN A.

27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Agustos 2015, Turkey, 23 - 28 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes