Mobil Frekanslarda Kar Zayıflamasının Modellenmesi


Şeker Ş. S. , KUNTER F.

”, IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2012, Fethiye, Turkey, 18 - 20 April 2012 identifier