In the Context of “Research Universities”, Higher Education Quality Council (HEQC) Turkey-Institutional Feedback Reports’ Analysis/Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Geri Bildirim Raporlarının (KGBR) ‘‘Araştırma Üniversiteleri’’ Bağlamında Analizi


ÖZDEMİR A. , Elif Muslu M.

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education/2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey