Lanreotid ve Peginterferon Alfa 28 tedavilerinin Koledok Ligasyon Yöntemi ile Oluşturulan Deneysel Karaciğer Fibrozu Üzerine Etkisi


TAHAN G., EREN F., TARÇIN O., TAHAN V., AKIN H., ŞAHİN H. , ...More

23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey