A need analyses for pilates educational training


Creative Commons License

İnan M. , Özden B. , Bal M., Erdem S., Yurtbaşı Ö., Yüce İ., ...More

Journal of Physical Education and Sports Studies, vol.10, no.1, pp.62-70, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.30655/besad.2018.5
  • Title of Journal : Journal of Physical Education and Sports Studies
  • Page Numbers: pp.62-70

Abstract

The aim of this study is to specify the needs of Pilates instructors’ educational needs. In this study which was designed as a case study, focus interviews were conducted with 26 participants whose 3 of them managers, 9 of them instructors and 14 of them members. Content analysis method was used in the analysis of qualitative data that was obtained from the interviews. In the interviews with participants, findings in five dimensions were obtained in Pilates educational training as basic knowledge and skills, communication skills, practice knowledge and skills, environment regulation knowledge and skills and measurement knowledge and skills. Participants in the basic knowledge and skills dimension indicated that Pilates instructors need to obtain basic sports, health and anatomic knowledge. In the practice knowledge and skills dimension, according to the participants, Pilates trainers should have knowledge and skills such as creating group levels, making corrections and giving feedback. According to participants, Pilates instructors should also be able to use communication skills effectively. In the Pilates training, especially the spaciousness of the environment, the presence of mirrors and music was indicated essential by the participants. For the measurement dimension, participants indicated that Pilates trainers should be able to make body measurements. 

Bu araştırmanın amacı pilates eğiticilerinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Durum çalışması modeline göre desenlenen araştırmada 3 yönetici, 9 eğitmen ve 14 üyeden olmak üzere toplam 26 katılımcı ile odak görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerle elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar ile yapılan görüşmelerle pilates eğitici eğitiminde temel alan bilgi ve becerileri, iletişim becerileri, uygulama bilgi ve becerileri, ortam düzenleme bilgi ve becerileri ve ölçme bilgi ve becerileri olmak üzere beş boyutta bulgular elde edilmiştir. Temel alan bilgi ve becerileri boyutunda katılımcılar pilates eğiticilerinin temel spor, sağlık ve anatomi bilgisi edinmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Uygulama sürecinde ise katılımcılara göre pilates eğiticileri seviye grupları oluşturma, düzeltmeler yapma ve geribildirimler verme gibi bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Katılımcılara göre pilates eğiticileri iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Pilates eğitiminde özellikle ortamın ferah olması, aynaların ve müziğin bulunması katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Ölçme boyutu içinse katılımcılar pilates eğiticilerinin vücut ölçümleri yapabilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.