Kardiyak anestezide farklı taze gaz inhalasyon ajanı kombinasyonlarının serebral doygunluğa ulaşma zamanı ve hemodinami üzerine etkileri


KOR B., ÇORMAN DİNÇER P. , BİLGİLİ B. , KARARMAZ A.

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 26 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey