EM algoritma ve DPSK modülasyonu kullanılarak gerçeklenen gözü kapalı turbo denkleştirme


YAKUT S., VURAL C.

Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 22 - 24 April 2010 identifier