Çocuk hastalarda ureteral double J stentlerde bakteri kolonizasyonu anlamlı mıdır ve önceden tahmin edilebilir mi ?


TANIDIR Y. , TALİBZADE F., ŞEKERCİ Ç., İLKİ A., KADAYIFÇI E. , GÖKCE İ. , ...More

14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Turkey, 30 November - 02 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey