Hepatosellüler karsinom tanısında genetikbiyobelirteçler


ATA P.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİIII. ULUSLARARASI ONKOLOJİ VE CERRAHİ GÜNLERİHEPATO-PANKREATO-BİLİYER ve GASTROİNTESTİNAL KANSERLERDESİSTEMİK VE CERRAHİ TEDAVİLERDE GELİŞMELER, 3 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text