Caferi Usulcü Ebü Cafer et Tüsi ye Göre Bağlayıcılık Açısından Hz Peygamber in Fiilleri


Kahraman A.

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, vol.2, no.3, pp.45-69, 2005 (Peer-Reviewed Journal)