Ön bölgedeki defektlere direkt kompozit rezin restorasyonlarla estetik yaklaşımlar: 3 olgu sunumu


Creative Commons License

Korkut B. , Yanıkoğlu F. , Tağtekin D.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.6, pp.7-15, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 2012 Issue: 6
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.7-15

Abstract

Diş hekimliği uygulamalarında fonksiyon ve fonasyonun yanısıra doğal diş estetiğinin hastaya yeniden kazandırılması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Estetik sorunların çözümünde günümüzde daha konservatif tedavi seçenekleri tercih edilmektedir. Bu olgu sunumunda ön bölge dişlerinde estetik şikayet ile kliniğimize farklı zamanlarda başvuran 3 hastanın, direkt kompozit rezin restorasyonları ve 6, 12, 18 aylık klinik takipleri bildirilmiştir. Hastaların öncelikle varolan eski kompozit restorasyonları ve tekrarlayan çürükleri temizlenmiştir. Oluşturulan kavite preparasyonlarına sırası ile asit uygulama (Etching Gel, Kerr, USA) bağlayıcı ajan (Adper Single Bond, 3M ESPE, USA)ve kompozit rezin (Herculite XRV Ultra, Kerr, USA) uygulanarak, ince grenli elmas frezler (Acurata, GERMANY) ve cila diskleri (Ultra Gloss Composite Polishing System, Axis, USA) ile bitimleri yapılmıştır. 6 aylık periyotlarla yapılan takiplerde, 1. olguda 12. ay sonunda, 2. olguda 18. ay sonunda ve 3. olguda 6. ay sonunda restorasyonlar ilk uygulandıkları zamanki gibi kabul edilebilir olarak belirlenmiştir. Üç olguda da kompozit rezin restorasyonlar orjinal renk ve bütünlüklerini korumuş olup, sekonder bir çürüğe rastlanmamıştır. Bu çalışmada direkt kompozit rezin restorasyonlar dikkatli bir endikasyon, doğru bir uygulanım ve iyi bir hasta motivasyonu ile uygulanmışlar ve çalışmanın değerlendirme süreçleri içinde klinik olarak başarı kriterlerine uyumlu oldukları gözlemlenmiştir.