Performance Evaluation of Airline Companies from Consumers’ Perspective: MCDM Approach


Creative Commons License

Çetinkaya S., Ekizler H.

in: International Research in Social, Human and Administrative Science IV, Mustafa Kara, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.43-68, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Eğitim Yayınevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.43-68
  • Editors: Mustafa Kara, Editor

Abstract

Air transportation has gained importance with the influence of technology and globalization, and competition has increased day by day in line with the increasing demand. In order to increase the market share, continue sustainable development and being strong in the airline market, one of the primary requirements the companies should consider is consumer needs and wishes. In this constantly changing and evolving sector, advancing in just technical context will not be enough. It is inevitable to consider customer requests in this sector which is “humankind” in its center. The first objective of this study is to weight criteria when selecting the airline company in customers’ perspective using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The following objective is to find out the best performed airline company by using TOPSIS and VIKOR methods in comparison with these criteria. In accordance with these objectives five airline companies internationally active in Turkey were evaluated depending on the seven criteria selected considering the literature.

Teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle hava yolu taşımacılığı ciddi bir önem kazanmış, artan talep doğrultusunda her geçen gün rekabet daha da artmıştır. Hava yolu pazarında kendine yer bulmak ve rekabette güçlü olmak için, firmaların tüketici ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurmaları en birincil şartlardandır. Sürekli değişen ve gelişen bu sektörde yalnızca teknik bağlamda ilerlemek tek başına yeterli olmayacaktır. Merkezinde “insan” olan bu sektörde müşteri isteklerini dikkate almak kaçınılmazdır. Bu bağlamda, bu çalışmada ilk hedef, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) kullanarak müşterilerin hava yolu şirketi seçerken hangi kriterlere hangi ölçüde dikkat ettiğini bulmaktır. Çalışmanın devamındaki amaç ise, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak, karşılaştırmalı olarak bu kriterler doğrultusunda tüketicilerin gözünden hangi hava yolu şirketinin en iyi performansa sahip olduğunu bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda literatür dikkate alınarak seçilen yedi kritere göre Türkiye’de uluslararası olarak  faaliyet gösteren beş hava yolu şirketi değerlendirmeye alınmıştır.