Mutlak Hakikat in Tecellîsi Olarak Dinlerin Meşruiyeti Frithjof Schuon un Gelenekselci Mevzisine Eleştirel Bir Bakış


ACAR R.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.54, 2013 (Peer-Reviewed Journal)