1,2,4-TRİAZOL HALKASI İÇEREN YENİ TİYOETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve ANTİPROLİFERATİF ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Crnisanin S., KULABAŞ N., Gürboğa M., Çiftçi G., BİNGÖL ÖZAKPINAR Ö., YELEKÇİ K., ...More

VI. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Turkey, 26 August 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes