Hâfız Sadeddin Kaynak’ın Hüseynî şarkısının usûl yönünden analizi


Creative Commons License

Gidiş V., İlhan Harmancı A. B. , Özbek H.

5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10

Abstract

Güftesi Vecdi Bingöl’e ve bestesi Hâfız Sâdeddin kaynak’a ait “Ben bir çoban kızıyım” mısrası ile başlayan şarkının usûlü, üç farklı kaynakta üç farklı şekilde belirtilmiştir. Buna göre TRT nota arşivinden elde edilen notada “Oynak+Sofyân”, Emin Ongan Üsküdar Mûsiki Cemiyeti Neşriyatı ile İzmit Büyükşehir Musiki Derneği başlıklı notada ise Aksak-Sofyân” olarak gösterilmiştir. Eser Münir Nurettin Selçuk’un sesinden dinlenilerek yeniden notaya alındığında ise eserin Hâfız Sâdeddin kaynak tarafından sadece bu esere özgü olarak tertip  edilmiş dokuz zamanlı ve beş vuruşlu yeni bir usûl olduğu, “Hey dağların meralı” mısrasıile başlayan bölümün ise düyek usûlü ile başlayıp zaman zaman Sofyân usûlü ve Düyek usûlü karışk olarak işlendiği; “İn dallardan aşağı” mısrası ile başlayan bölümün ise yine eserin başındaki usûlle bestelendiği saptanmıştır.

Bu bildiride Hâfız Sâdeddin kaynak’ın Hüseynî şarkısı usûl yönünden analiz edilecek, eserin usûlü yeniden belirlenecek ve şarkının bu usûle göre yazılmış notası verilecektir.