Fen Alan Öğretmenlerinin Bilim Eğitimi Amaçlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Bakanay Ç. D. , Çakır M.

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.88-100, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.88-100

Abstract

Bilimsel okuryazar birey yetiştirme amacı 2007’den bugüne ortaöğretim programlarında temel fen eğitim amacı olarak önemli bir yer almaktadır. Teorik değişimlerin uygulamada yerini alabilmesinde öğretmenlerin benimsemiş oldukları eğitim anlayışları kilit rol oynamaktadır. Pek çok çalışma öğretmenlerin alana ve alan eğitimine yönelik anlayışlarının gerçekleştirilen eğitim reformlarının başarılı olmasında anahtar rol oynadığını belirtmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada ortaöğretim fen alan öğretmenlerinin bilim eğitiminde benimsedikleri amaçlar belirlenmiştir.Fenomenografik bir durum çalışması olan çalışmada, sekiz fen alan öğretmeninin fen eğitiminin amacına yönelik görüşleri; yarı yapılandırılmış görüşmelerin yanı sıra yıllık ders planı, zümre öğretmenleri toplantı tutanağı, yazılı sınav örneği vb. dokümanların analizi sonucunda elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler Roberts’in (1988) analiz çerçevesinde belirttiği dört boyut (bilime, öğretmen, öğrenci ve topluma bakış) göz önüne alınarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda ka tılımcıların fen eğitim amaçlarının kapsam ve benimsediği anlayış bakımından farklılıklar barındırdığı görülmektedir.