PULMONER EMBOLİDE BT ANJIO BULGULARININ MORTALİTE VE KARDİYAK KOMORBİDİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ YERİ


ÇİMŞİT N. Ç. , OLGUN YILDIZELİ Ş. , ERYÜKSEL S. E. , çimşit c., USLU N. Z. , MEMMEDOV F., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18. TILLIK KONGRESİ 2015, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey