Ailesel Meme Kanseri Hastalarında BRCA1ve BRCA2 Genlerinin Yeni Nesil DizilemeYöntemi ile Dizilenmesi ve TelomerUzunluğuyla İlişkisi


Peker İ., Yenmiş G., Bingöl E. N. , Yüksel Ş., Tokat F., Özbek Sarıca P. , ...More

XVI. TIBBİ BİYOLOJİ veGENETİK KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey