Bakır (II) Ağır Metal İyonlarının Gideriminde Polianilin/Biyokömür Kompozit Malzemenin Sentezi ve Doğrusal Olmayan Model ile Modellenmesi


YAKIŞIK H., ÖZVEREN U.

31.Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 10 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey