Heykel Sanatında Kamusal Yıkım ya da Resmi Vandallık


Kirazcı A.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, vol.42, pp.39-48, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kavram olarak “vandalizm”, kamu mallarının ve insanların ortak kullanımına açık eşyaların, birey ya da gruplar tarafından tahribi şeklinde açıklanır. Oysaki Türkiye’de, özellikle kamusal alanlardaki sanat eserlerine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tahribatlar küçümsenemeyecek boyuttadır. Bu sebeple sanat eserlerinin tahribatını incelerken kabul görmüş “vandalizm” terimininin dışına çıkmak, yeniden tanımlamak ve daha bütüncül yaklaşmak gerekir. Bu makale, Türkiye’de kamusal sanata uygulanan kamusal vandallığın boyutunu inceler, diğer yandan da vandallığın oluşmasında hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de kamusal alana eser hazırlayan sanatçının sorumluluğunu sorgular.

Anahtar kelimeler:

Vandalizm/Tahripcilik, Kamusal Sanat, Kamusal Alan, Heykel

Kavram olarak “vandalizm”, kamu mallarının ve insanların ortak kullanımına açık eşyaların, birey ya da gruplar tarafından tahribi şeklinde açıklanır. Oysaki Türkiye’de, özellikle kamusal alanlardaki sanat eserlerine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tahribatlar küçümsenemeyecek boyuttadır. Bu sebeple sanat eserlerinin tahribatını incelerken kabul görmüş “vandalizm” terimininin dışına çıkmak, yeniden tanımlamak ve daha bütüncül yaklaşmak gerekir. Bu makale, Türkiye’de kamusal sanata uygulanan kamusal vandallığın boyutunu inceler, diğer yandan da vandallığın oluşmasında hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de kamusal alana eser hazırlayan sanatçının sorumluluğunu sorgular.

Anahtar kelimeler:

Vandalizm/Tahripcilik, Kamusal Sanat, Kamusal Alan, Heykel