Dijital Çağda Markaların Kriz İletişimi: Pandemi Etkisi / Crisis Communication of Brands in the Digital Age: The Impact of Pandemicx


KÖKSOY E.

INMECS21- 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı “Dijital Dünyada İletişim, Sanat ve Kültür”/ 1st International Media and Cultural Studies Conference "Communication, Art and Culture in Digital World”, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38