Kovansiyonel aksiller diseksiyon sonrasında programlı kol ve omuz egzersizi yapılmasının kol omuz hareketleri ile lenfödem üzerine etkisi prospektif karşılaştırılmalı randomize çalışma


UĞURLU M. Ü. , DEMİRKALEM P., ÖZKAN F. Ü. , AKSOY S., GÜNDÜZ O. H. , GÜLLÜOĞLU M. B.

8.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey