Production and Productivity - Basic Principles and Application


Kayar M.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2012

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa

Abstract

In the most general sense, production can be expressed as an act of revealing all kinds of products or services in order to meet human needs. Particularly when it comes to product production, value-increasing activities on a physical asset stand out; It is the process of converting raw materials or semi-finished products into value-added changes by making incremental changes. The above description also shows that production is carried out by consuming raw materials or semi-products. Therefore, production is also consumption. Therefore, being productive while consuming will result in being productive in production. The main assets consumed in the production process are the human, machine and material, which are also the basic inputs of the production system and are referred to as the basic production factors. The more efficient the consumption of these basic production factors is, the more it will achieve its production purpose. When the process of interaction of production factors is examined, each of these factors must be combined individually to ensure optimum efficiency. Because, in any case, the problem encountered in one of these three factors will negatively affect the productivity of the others.

Because of this point of view, the title of the book was determined not only as productivity but also as production and productivity.

Because production and productivity are almost impossible to distinguish from each other. Productivity is generally expressed as effective use of production factors in terms of production systems. Effective use of production factors mean that the basic resources such as human, machine and material necessary for production to be realized are consumed without wasting in achieving the business objectives and that the product will be produced at the desired time, quantity, quality and at the lowest possible cost.

Efficient work is perhaps the most powerful weapon in terms of competitiveness of competing firms in the same sector. Generally speaking, although efficient work results in an advantage over competitors, it has an important place even in an environment without competitors. Because of the rising raw material and labour costs are a big disadvantage in terms of competition against the cheap labour of many competitors in the world markets. In order to compete under these conditions, it is necessary to achieve customer satisfaction by using the production resources in terms of production systems without wasting them. The competitive environment in recent years reveals that the only way to compete in most areas, especially in terms of production enterprises in our country, is to increase productivity.

This book mainly deals with production, productivity and the relationship between these two concepts; In detail, productivity measurement, productivity increase, productivity increase techniques used in an enterprise to increase productivity includes data from the application work. I wish this book will be useful for students, industrialists and colleagues who are interested in the subject and I would like to express my gratitude to those who provided us with the resources I have used.


I also wish to have put forward a useful work for humanity.

Üretim en genel anlamda, insan gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her türlü ürün ya da hizmeti ortaya çıkarma eylemi olarak ifade edilebilir. Özellikle ürün üretimi söz konusu olduğunda, fiziksel bir varlık üzerinde yapılan değer artırıcı faaliyetler öne çıkmaktadır ki üretim; ham madde ya da yarı mamuller üzerinde değer artırıcı değişiklikler yapılarak bunları nihai ürüne dönüştürme sürecidir. Yukarıdaki açıklama da göstermektedir ki, üretmek ham madde ya da yarı mamulleri tüketmekle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla üretim aynı zamanda tüketimdir. O halde tüketirken verimli olmak, üretimde verimli olma sonucunu ortaya çıkaracaktır. Üretim süreci içerisinde tüketilen temel varlıklar, aynı zamanda üretim sisteminin temel girdileri olan ve temel üretim faktörleri olarak anılan insan, makine ve malzemedir. Bu temel üretim faktörlerinin tüketilmesinde ne denli verimli olunursa, üretim amacına o denli ulaşmış olacaktır. Üretim faktörlerinin birbirileriyle etkileşim halinde bulunmaları süreci incelendiğinde, bu faktörlerin her birinin ayrı ayrı optimum verimliliği sağlayacak şekilde bir araya gelmeleri gerekmektedir. Çünkü her halükârda bu üç faktörden birinde karşılaşılan sorun, diğerlerinin de verimliliğini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu bakış açısından dolayı kitabın ismi sadece verimlilik olarak değil, üretim ve verimlilik olarak belirlenmiştir. Çünkü üretim ile verimlilik birbirinden ayrılması neredeyse imkânsız olan iki kavramdır.

Verimlilik, üretim sistemleri açısından genel olarak üretim faktörlerinin etkin bir şekilde kullanımı olarak ifade edilmektedir. Üretim faktörlerinin etkin kullanımı; üretimin gerçekleşebilmesi için gerekli insan, makine ve malzeme gibi temel kaynakların işletme hedeflerinin yakalanmasında israf edilmeden tüketilmesini ve meydana gelecek ürünün istenilen zaman, miktar, kalite ve mümkün olan en düşük maliyette ortaya çıkarılmasını ifade eder.

Verimli çalışma, işletmelerin aynı sektörde faaliyet gösteren rakip işletmelere göre rekabet edebilmeleri açısından belki de en güçlü silahlarıdır. Genel olarak bakıldığında verimli çalışma her ne kadar rakiplere karşı avantaj sağlama sonucunu ortaya çıkarsa da, rakiplerin olmadığı bir ortamda dahi önemli bir yere sahiptir. Çünkü artmakta olan hammadde ve işçilik giderleri dünya piyasalarındaki birçok rakibin ucuz işçiliği karşısında rekabet açısından büyük bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şartlar altında rekabet edebilmede, üretim sistemleri açısından üretim kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasıyla işletme hedeflerine ulaşılarak müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir. Son yıllardaki rekabet ortamı, çoğu konuda özellikle de ülkemizde üretim faaliyeti gösteren işletmeler açısından rekabet edebilmenin tek yolunun verimliliği artırmaktan geçtiğini ortaya koymaktadır.

Temelde üretim, verimlilik ve bu iki kavram arasındaki ilişkiye ait bilgileri; ayrıntıya inildiğinde ise verimlilik ölçümü, verimlilik arttırma, verimliliğin arttırılmasında kullanılan teknikler, bir işletmede verimlilik arttırma yönünde yapılmış uygulama çalışmasına ait verileri içeren bu kitabın konuya ilgi duyan öğrenci, sanayici ve meslektaşlarıma yararlı olmasını diliyor ve yararlandığım kaynakları bizlere kazandıranlara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kendi adıma da insanlığa faydalı bir eser ortaya koymuş olmayı temenni ediyorum.