Pulmoner Basınçta Yükselme İle Giden Vaskülitlerin TedaviYanıtının Değerlendirilmesinde Akciğer Perfüzyon SPECT BT


forouz a., reza m., ÖNEŞ T. , öksüzoğlu k., DEDE F. , İNANIR S. , ...More

28. ULUSAL Nükleer Tıp Kongresİ, Turkey, 04 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey