Kur’xxan-ı Kerim’xxde Tercih İfade Eden Kavramlar IşığındaTercihte Bulunma Olgusunun Eğitici Yönleriyle Analizi


GÜREL R.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)