İslam Hukuk Düşüncesinde Taabbudi Hükümler ve Taabbudiyyatın Sahası Üzerine


Kahraman A.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.25-57, 2003 (Peer-Reviewed Journal)