Kurum ve Kuruluşlarda EBYS Uygulamaları Marmara Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Ağaoğlu M., Yüce H., Esgin E., Yalçınkaya B.

ÜNAK 2013 Konferansı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi çağının temelini oluşturan dönüşüm, değişim ve değişim yönetimi kavramları teknolojinin gelişimiyle bütünleşmiş; kurum ve kuruluşlarda iş süreçlerini de etkilemiştir. Bu süreç bilgiye sınırsız erişimin sağlandığı günümüzde, kurumlardaki belgelerin üretilmesinden tasfiyesine kadar olan işlemleri elektronik ortama taşımıştır. Belgelerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve tasarım süreçlerinden, bilgi politikalarının oluşturulmasına; mevzuatın uygulanmasından arşiv yönetimine kadar birçok konuda karar verilmesi gereken durumları da içermektedir. Bu kararların kurum politikaları esas alınarak doğru bir şekilde alınması; elektronik belge yönetiminin sürdürülebilir ve etkin olmasını sağlamakla beraber kurumsal elektronik arşivin de oluşmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesinin EBYS’ye geçiş sürecindeki analiz çalışmaları, yazılım geliştirme süreci, altyapısı, bulut bilişim kavramı ile ilişkisi ve EBYS’nin uygulanmasına yönelik standartlar ve mevzuat sunulmuştur