Yeni Tetrakis 4-(Difenil(piridin-4-il) Metoksil Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninler: Sentezi ve Elektrokimyası


Akbal T., Fındık G. S. , Cengiz E. Ş. , ORMAN E. B. , ÖZER M. , SALİH B., ...More

30. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 5 - 08 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Cyprus (Kktc)