Investigation of the Effects of the Type and Amount of Offset Printing Ink Used in Metal Packaging Production on Printing Results


Creative Commons License

Şimşeker O.

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Metal Offset Printing System is one of the important printing systems produced in metal packaging production. The image to be printed in this system is first transferred to the offset printing plate. When the system starts up, the ink in the places to be printed on the plate and the dampening water in the places that will not be printed are first transferred to the blanket with a certain pressure and then to the metal substrate passing between the blanket and the printing cylinder with a certain pressure. In this study, test prints of 0.2g and 0.3g weights were made with Mineral Oil Based, Conventional ink and UV ink used in metal offset printing and the effects of ink change and quantity change on printing results were investigated. For this purpose, test prints were carried out on the Unenamelled and Enamelled surfaces of the metal in the IGT Test Printing device with the same environment and material properties as Conventional and UV ink. The average of the measurements made over 3 of the 4 test prints made for the measurement were taken visually properly. Comparison was made by measuring the density of the prints, printing brightness (printing brightness) and Chroma. After the examination, it was observed that the enamel coating had sufficient contrast writing, ink density and Chroma values and an effective increase in print gloss value, as well as the type and quantity of ink, affect the print density and print gloss.

ÖZ Metal Ofset Baskı Sistemi, metal ambalaj üretiminde kullanılan baskı sistemleri arasında en önemlilerinden biridir. Bu sistemde baskısı yapılacak olan görüntü, önce ofset baskı kalıbına aktarılır. Sistem çalışmaya başladığında kalıp üzerindeki basılacak yerlerdeki mürekkep ve basılmayacak yerlerdeki nemlendirme suyu belli bir basınçla önce blankete sonra yine belli bir basınçla, blanket ile baskı silindiri arasından geçmekte olan, metal baskıaltı malzemesine aktarılır. Yapılan bu çalışma ile metal ofset baskıda kullanılan Mineral Yağ Bazlı Konvansiyonel mürekkep ve UV mürekkep ile 0,2g ve 0,3g ağırlıklarından test baskılar yapılarak, mürekkep değişiminin ve miktar değişiminin baskı sonuçlarına etkileri incelenmiştir. Bunun için metalin Emayesiz ve Emaye kaplanmış yüzeyleri üzerine Konvansiyonel ve UV mürekkep ile aynı ortam ve malzeme özellikleriyle IGT Test Baskı cihazında test baskıları gerçekleştirilmiştir. Her ölçüm için yapılan 4 test baskısının görsel olarak düzgün kabul edilen 3 adedinin üzerinden yapılan ölçümlerin ortalamaları alınmıştır. Yapılan baskıların mürekkep yoğunluk, baskı parlaklık (print gloss) ve Chroma değerleri ölçülerek kıyaslama yapılmıştır. İnceleme sonrasında emaye kaplamanın yeterli karşıtlık sağladığı, mürekkep yoğunluk ve Chroma değerleri üzerinde değişiklik gösterdiği ve baskı parlaklık (gloss) değerinde etkin bir artış sağladığı, aynı zamanda mürekkep çeşidi ve miktarının baskı densitesi ve baskı parlaklığını etkilediği gözlenmiştir.