Vardiyalı Çalışanlarda Uykusuzluk ve Kalp Hastalıkları Riskleri: Sistematik Derleme


Creative Commons License

BİLGİN B. N. , ÇETİNKAYA E., DEMİR S., YARDAK Z., KOLAÇ N.

ARSIV KAYNAK TARAMA DERGISI, vol.30, no.1, pp.13-21, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17827/aktd.741714
  • Title of Journal : ARSIV KAYNAK TARAMA DERGISI
  • Page Numbers: pp.13-21

Abstract

ABSTRACT

The purpose of this study is to overview studies that evaluate insomnia and heart disease risks in shift workers in the

literature. A total of 12 studies of descriptive, cross-sectional, cohort, systematic review and meta-analysis, prospective

cohort and relationship seeking between 2005 and 2020 were included in the evaluation. Shift workers experienced

sleep disorders and imparied circadian rhythm. Due to these problems, shift workers have higher risk of cardiovascular

diseases and coronary heart diseases than those who do not work in shifts. This risk increased after five years with

annual exposure. In addition, it was determined that the risk of cardiovascular disease mortality is high for these

employees. As a result of this systematic review, it was found that shift work was associated with insomnia and

cardiovascular disease. Mortality risk of cardiovascular disease was found to be high in one third of the studies

reviewed. The occupational group with the highest risk of cardiovascular disease due to shift work system was found

to be health workers and factory workers.

Keywords: Shift work, sleep, cardiovascular disease, workplace nurse, employee health

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, literatürde vardiyalı çalışanlarda uykusuzluk ve kalp hastalıkları risklerini araştıran çalışmaları

gözden geçirmektir. Değerlendirmeye 2005-2020 yılları arasında yapılan tanımlayıcı, kesitsel, kohort, sistematik derleme

ve meta-analiz, prospektif kohort ve ilişki arayıcı türde toplam 12 çalışma dahil edilmiştir. Vardiyalı çalışanların uyku

bozuklukları yaşadıkları ve sirkadiyen ritmlerinin bozulduğu görülmüştür. Bunun sonucunda çalışanların, vardiyalı

çalışmayanlara göre kardiyovasküler hastalık ve koroner kalp hastalığı riskinin yüksek olduğu; bu riskin çalışma yılı ile

birlikte arttığı belirlenmiştir. Ayrıca kardiyovasküler hastalık mortalite riskinin çalışanlar için yüksek olduğu

bulunmuştur. Bu sistematik derleme sonucunda vardiyalı çalışma ile uykusuzluk ve kalp hastalıkları hastalıklar arasında

ilişki olduğu bulunmuştur. İncelenen çalışmaların üçte birinde kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak mortalite riski

yüksek bulunmuştur. Vardiyalı çalışma sistemine bağlı kardiyovasküler hastalık riski en yüksek bulunan meslek grubu

sağlık çalışanları ve fabrika çalışanları olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Vardiya, uyku, kalp damar hastalığı, işyeri hemşiresi, çalışan sağlığı