Tarihi Deney ve Modellerin Tekrarlanması Yaklaşımının Öğrencilerin Bilime Karşı Tutumları ve Bilimin Doğası Anlayışları Üzerine Etkisi


Köylü Z. N. , Kuyumciyan M., İREZ O. S. , DOĞAN Ö. K. , HAN Ç. , ÇAKIR M.

II. Uluslararasu Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, 3 - 07 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text