MOSTARLI HASAN ZİYÂÎ VE BOSNALI ALAEDDİN SABİT DİVANINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA


Creative Commons License

Koç Giannopoulos A. , Kültüral Z. H.

3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Balkanlar İçin Yeni Perspektifler, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 29 May - 05 June 2011, vol.2, pp.448-457

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Sarajevo
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.448-457

Abstract

Bu çalışmada, XVI.-XVII. yüzyıl divan şairlerinden Mostarlı Hasan Ziyâî ve Bosnalı Alaeddin Sabit’in eserlerindeki Türkçe unsurlar konu edilecek; Osmanlı dönemi edebiyat kadrosunun büyük bir bölümünün yetiştiği Balkan coğrafyası şairlerinin eserleri üzerinde yapılacak dil araştırmalarının önemi dile getirilecektir. Bu amaçla, Bosnalı Alaeddin Sabit ve Mostarlı Hasan Ziyâî Divanı’ndan seçtiğimiz çeşitli örneklerle eserdeki Türkçe söz varlığı bir bildiri sınırları çerçevesinde sınıflandırılmaya çalışılacaktır.