Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Akran Yönderliği Programına İlişkin Deneyim ve Görüşleri: Bir Devlet Üniversitesi Örneği


ERGÜN Y., ŞAHİN ORAK N. , ISLATTI MUTLU Ç. , KOLAÇ N.

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, Turkey, 27 September 2021, pp.138

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.138

Abstract

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKRAN  YÖNDERLİĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN DENEYİM VE GÖRÜŞLERİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma, İstanbul’da bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümündeki öğrencilerin akran yönderliği programına ilişkin deneyim ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Metod: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini 2019-2021 yılları arasında akran yönderliği programına dahil olan 120 yönder (III. ve IV. Sınıf) ve 744 danışan (I. ve II. Sınıf) öğrenci; örneklemi ise 86 yönder  ve 181 danışan öğrenci  oluşturdu. Veriler gruplara özgü dört bölümden oluşan anket formları ile online olarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde kullanıldı.

Bulgular: Yönderlerin %44,2’sinin mesleği sevme, benzer şekilde %44,2’sinin iş bulma kolaylığı ve danışanların ise %53,6’sının iş bulma kolaylığı, %31,5’inin mesleği sevme nedeni ile hemşireliği tercih ettiği belirlendi. Danışanların %75,7’sinin, yönderlerin %60,5’inin daha önce danışmanlık deneyimlerinin olmadığı ve danışanların %65,7’sinin, yönderlerin 69,8’inin okula başladığında uyum sorunu yaşadığı belirlendi. Danışanların %78,5’inin, yönderlerin %84’ünün akran yönderliği programını yeterli bulduğu saptandı. Yönderlerin %94,1’inin danışanlarına yararlı olduğunu düşündüğü tespit edildi. Yönderlerin %84,9’unun danışanlarını yönlendirme sürecinde sıkıntı yaşamadığı, %82,6’sının danışanları ile iyi bir iletişim kurdukları,%83,7’sinin kendilerinin ve %81,4’ünün danışanlarının iletişim tarzını olumlu buldukları tespit edildi. Danışanların %60’ı yönderi ile iyi bir iletişim kurduğunu, %86’sı yönderinin etik, saygılı, nazik davrandığını ve %79’u sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade etti. Akran yönderliği programında yaşanan sıkıntıların kapsamlı bilgi ve iletişim kaynaklı olduğu görüldü. Akran Yönderliği programı etik ilkelerinden  “Her ortamda etik ve saygılı olmayı gerektirir.”, “İyi bir dinleyici olmayı gerektirir.”, “İletişime açık olmayı gerektirir.”, “Paylaşılan kişisel bilginin gizliliğinin korunmasını gerektirir.” ve  “Kişisel sınırlara saygı duymayı gerektirir.” ifadelerine hem yönder hem de danışan öğrencilerin %80’in üzerinde katılım gösterdikleri belirlendi. Danışan öğrencilerin yönderlerinden; öğrenciyi ilgilendiren yönetmelikler, kitap okuma önerisi, staja ilişkin bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği, ders çalışma, eğitimcilerle iletişim, kulüpler gibi konularda destek istediklerini belirlendi.

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin “Akran Yönderliği Programı”nı yeterli ve yararlı buldukları görüldü. Programın devam etmesi ve deneyimlerin hemşirelik eğitimi akreditasyon sürecindeki kurumlarla paylaşılması yararlı olacaktır.

 Anahtar Kelimeler: Akran yönderliği,  mentörlük, hemşirelik.