Piperasilin-Tazobaktam(Tazosin) Kullanımına Bağlı Gelişen Sistemik Toksisite


GÜL F. , BİLGİLİ B. , Kavas D., ARSLANTAŞ M. K. , CİNEL İ. H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey