Kavram Karikatürleri İle Destek Çalışmalarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi: Doğrusal Denklem ve Eğim


Küpcü A. R. , İşçi P.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi , Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.411-420

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.411-420

Abstract

Bu çalışma kavram yanılgılarının giderilmesi amacıyla yapılan deneysel araştırmanın bir parçasıdır. Çalışmanın amacı kavram karikatürleri ile yapılan öğretim etkinliklerinin ortaokul matematik dersi cebir öğrenme alanındaki doğrusal denklem ve eğim kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadığı zorluk ve yanılgılarının giderilmesi üzerine etkisini incelemektir. Çalışmada karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Çalışma İstanbul ilinde yer alan bir ortaokulun 8. sınıfına devam eden 59 öğrenci (31 kişi deney grubu, 28 kişi kontrol grubu) ile gerçekleştirilmiştir. Kavram yanılgılarının tespiti araştırmacılar tarafından hazırlanan üç aşamalı test ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna hazırlanan 5 kavram karikatürü etkinliği ile öğretim ve kontrol grubuna düz anlatım ile öğretim yapılmıştır. İki gruba da aynı durumları içeren ve toplam 10 saatlik öğretim yapılmıştır. Çalışma sonunda kavram karikatürü ile öğretimin ve düz anlatımın kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda iki grupta da ‘’bir noktası verilen doğru için bu noktanın apsis değerini denklemin x katsayısı, ordinat değerini y değerinin katsayısı olarak düşünme’’, “eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme.”, “tablo olarak verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x olarak düşünme” yanılgılarının baskın kaldığı görülmüştür