PULMONER EMBOLİDE PULMONER BT ANJİONUN KLİNİK SKORLAMALAR İLE İLİŞKİSİ


OLGUN YILDIZELİ Ş. , ÇİMŞİT N. Ç. , ERYÜKSEL S. E. , çimşit c., BEKİR M., YAKUT T.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18. YILLIK KONGRESİ 2015, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey