THE SYNTHESIS OF THE NEW 2-METOXYPHENYTHIOPHOSPHORIC RINGED DI(THIOANHYDRITE) DERIVATIVES AND ELIMINATION OF THEIR STRUCTURE


Sağlam E. G. , Bulat E.

VIII. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Tekirdağ, Turkey, 2 - 05 September 2021, vol.1, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97

Abstract

Aril/alkil-tiyofosforik halkalı di(tiyoanhidrit)’leri; 1,3-dithia-2,4-difosfetan-2,4-disülfürler veya tiyonofosfin disülfürler olarak bilinirler [1]. Bu bileşikler ditiyofosfonik/ditiyofosfinik asitlerinin ve türevlerinin sentezinde kullanılmaktadır [2,3]. Bu asitler kükürt atomlarının şelat özelliğinden dolayı Lewis bazı özelliği taşır ve yumuşak asit tipi metal katyonlarıyla kompleks oluştururlar [3]. Bu çalışmada, yeni 2-metoksifenil tiyofosforik halkalı di(tiyoanhidriti) (2,4-bis(2-metoksitolil)-1,3-dithia-2,4-difosfetan 2,4-disülfür) elde edildi. Bu bileşiğin etanol (R1-OH) ve 2-propanolle (R2-OH) nükleofilik tepkimesinden, yeni 2-metoksifenil- içerikli ditiyofosfonik asit ([(2-metoksifenil‐RnP(S)SH)]) ve türevi (tuzu/ligandı, NH4(2-metoksifenil‐RnP(S)S)) sentezlendi. Ligandların Ni2+ iyonuyla iki yeni kompleksi ([(2-metoksifenil‐RnP(S)S)2Ni]) sentezlendi. Bileşiklerin yapıları, analitik yöntemlerle (elementel analizi) ve çeşitli spektroskopilerle (IR, ESI-MS, 1D 1H, 13C, 31P NMR, 2D HSQC) aydınlatıldı. Fosfora bağlı 2-metoksitolil grubunun yapısı, 2D HSQC yöntemiyle aydınlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Tiyofosforik halkalı di(tiyoanhidriti), Tiyonofosfin disülfürler, Ditiyofosfonik Asit Kompleksleri, Ditiyofosfonik Asitler.

Teşekkür: Bu çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, BAP 6602b-FEN/20-360 kodlu projesiyle desteklendi.