Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin edinsel bağışıklık eksikliği sendromu (AIDS) hakkındaki bilgi düzeylerinin ve hastaya yaklaşımlarının değerlendirilmesi. TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27-30 Eylül, Ankara, 2018.


SEZGİN G. , GÖCÜNCÜ N., PEKİNER F. M.

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey