Kıraatlerin Mütevatirliği Meselesi ve Bunun Tevlit ettiği Kelami Sonuçlar


MAŞALI M. E.

TC. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Kıraat Çalıştayı, Turkey, 7 - 08 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes