OFFSET PRINTING RESULTS ANALYSIS OF DIFFERENT BASED INKS IN CARDBOARD PACKAGING PRODUCTION


Creative Commons License

Şimşeker O.

Polish Journal Of Chemical Technology, vol.2, no.23, pp.88-93, 2021 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 23
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.2478/pjct-2021-0022
  • Journal Name: Polish Journal Of Chemical Technology
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, Academic Search Premier, Chemical Abstracts Core, Food Science & Technology Abstracts, INSPEC, Metadex, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.88-93
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

The main raw material of paper and cardboard used in packaging is cellulose. Cardboard packages made of cardboard, which can be produced in many different quality and weight, are obtained in numerous shapes and appearances. Paper and cardboard packaging are among the most economical packaging types. Using less raw materials, more durable but thin, light, economical cardboard is produced. 

In this study, under equal printing conditions, test prints were made on cardboard substrates (for cardboard packaging) with mineral oil based, vegetable oil (soy oil)  based and UV cured inks used for the printing of the same images. After these prints, the properties of mineral oil, vegetable oil and UV ink; the effect on the print results was measured from different ways (Chroma*, Print density, unprinted surface Gloss 750, Print Gloss 600). At the same time, the visual differences between the print results were determined by optical imaging (SEM) method and were examined by elemental analysis method.

Ambalajda kullanılan kağıt ve kartonun ana hammaddesi selülozdur. Birçok farklı kalite ve ağırlıkta üretilebilen kartondan yapılan karton ambalajlar, çok sayıda şekil ve görünümde elde edilmektedir. Kağıt ve karton ambalajlar en ekonomik ambalaj türleri arasında yer almaktadır. Daha az hammadde kullanılarak daha dayanıklı fakat ince, hafif, ekonomik karton üretilir.

Bu çalışmada, aynı görüntülerin basımı için kullanılan mineral yağ bazlı, bitkisel yağ (soya yağı) bazlı ve UV kürlemeli mürekkepler ile karton yüzeylere (karton ambalaj için) eşit baskı koşullarında deneme baskıları yapılmıştır. Bu baskılardan sonra mineral yağ, bitkisel yağ ve UV mürekkebin özellikleri; baskı sonuçları üzerindeki etkileri farklı şekillerde ölçülmüştür (Chroma*, Baskı yoğunluğu, baskısız yüzey Gloss 750, Print Gloss 600). Aynı zamanda baskı sonuçları arasındaki görsel farklılıklar optik görüntüleme (SEM) yöntemi ile belirlenmiş ve yüzey element analizi yöntemi ile incelenmiştir.