Production and Coloration of UV Protective Clothing


Kayan S., Varış E., Akova K., Muştu F., Yılmaz Şahinbaşkan B. , Öner E.

2nd International Technical Textiles Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2005, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10

Abstract

Günümüzde tekstil materyallerine UV ışınlardan koruyucu özellik kazandırılması işlemi neredeyse temel bir

uygulama haline gelmiştir ve dünyadaki deri kanseri vakalarının artmasından dolayı yaygın bir şekilde

uygulanmaktadır. Bu çalışmada, %100 poliester, %100 pamuk ve %100 viskon kumaşlar, UV absorplayıcı

özelliği bulunan kimyasal maddeleri içeren boyama banyolarından çektirme yöntemine göre boyanmıştır.

Dolayısıyla, %100 poliester örgü kumaş, Cibafast P(Ciba) veya Fadex ECS (Clariant) içeren dispers boyama

banyolarında ve ayrıca, %100 pamuk süprem örgü kumaş ve %100 viskon dokuma kumaş Tinofast CEL (Ciba)

ve Rayosan C (Clariant) içeren reaktif boyama banyolarında boyanmıştır. Kumaşların UV koruyuculuk özelliği,

kumaşların UPF (Ultraviole Koruma Faktörü) değerleri ile ifade edilmiştir. UPF değerleri, kumaşların 290 nm

– 400 nm dalgaboyu aralığındaki transmisyon değerleri kullanılarak AS/NZS 4399:1996 standartında belirtilen

şekilde hesaplanmıştır. UV absorplayıcı maddeleri içeren banyolarda boyanmış kumaşların UPF değerleri,

işlem görmemiş, sadece UV absoplayıcı maddeler ile işlem görmüş ve sadece boyanmış kumaşların UPF

değerleri ile karşılaştırılmıştır. Boyanmış kumaşların renk ve haslık özellikleri ayrıca değerlendirilmiştir.

Sonuçlar, kumaştaki boya konsantrasyonunun ve UV absorplayıcı maddenin konsantrasyonunun artması ile

UPF değerlerinin arttığını göstermektedir. İşlem görmüş kumaşların renk haslık değerlerinde önemli bir değişim

bulunmamaktadır ve bu çalışmada kullanılan UV absorplayıcı özelliğe sahip maddelerin tümü, boyanmış

kumaşların haslık özelliklerini kötüleştirmeden kumaşlara “iyi”- “mükemmel” arasında UV koruyuculuk etkisi

sağlamıştır.