Memenin lobüler karsinomlarında ER PR HER2 NEU P53 BCL 2 KADERİN ve Kİ 67expresyonu ile klinik prognoz ilişkisi


ASLAN G., AYRANCI F. G. , KAYMAKÇI F. D. , İKİNCİ A., ÖZKAN N. , UĞURLU M. Ü. , ...More

21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey