Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketin Paylarının Yavru Şirketi Tarafından İktisap Edilmesi: Sorunlar, Saptamalar ve Öneriler


Baş K.

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 19 June 2019, pp.119-166

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-166
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

According to Article 379/5 of the TCC, provisions governing acquisition by a joint stock company of its own shares also apply to acquisitions of a joint stock company’s shares by its subsidiary. However, this does not prevent all controversies and uncertainties which may arise, in practice, with respect to the application of Article 379 ff of the TCC to acquisition by a subsidiary of its parent company’s shares. The main problems in this regard include the applicability of those provisions to acquisitions by a dependent company of shares of one of its joint parent companies, to shares acquired by a subsidiary before the establishment of a parent-subsidiary relationship between them and to acceptance of a joint stock company’s shares as security by its subsidiary. There are also some uncertainties about the application of conditions and requirements set out in Article 379 to acquisitions by subsidiaries. This article aims to reveal problems and ambiguities on the application of Article 379 ff of the TCC to acquisitions of shares of a joint stock company by its subsidiary and offer some proposals to eliminate those problems and ambiguities by using comparative law.

TTK m.379/5’te, bir anonim şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin hükümlerin, şirket paylarının onun yavru şirketi tarafından iktisap edilmesi hâlinde de uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak, bu hüküm, TTK m.379 ve devamı maddelerinin yavru şirket tarafından ana şirket paylarının iktisabına uygulanması konusundaki tartışmaları ve belirsizlikleri tümüyle ortadan kaldırmamaktadır. Bahis konusu hükümlerin; birlikte hâkim şirketlerin paylarının bağlı şirket tarafından iktisap edilmesi haline, yavru şirket tarafından henüz ana şirket-yavru şirket ilişkisi kurulmadan önce iktisap edilen paylara ve yavru şirketin ana şirket paylarını rehin olarak kabul etmesine uygulanıp uygulanmayacağı, bu bakımdan sorunlu hususların başında gelmektedir. Buna ek olarak, TTK m.379’da öngörülen şart ve yükümlülüklerin yavru şirketler açısından nasıl uygulanacağı hususunda da çeşitli belirsizlikler ve tereddütler bulunmaktadır. Bu tebliğ de TTK m.379 ve devamı hükümlerinin, bir anonim şirketin paylarının onun yavru şirketi tarafından iktisabı haline uygulanması konusundaki sorunları ve belirsizlikleri ortaya koymayı ve karşılaştırmalı hukuktan da yararlanarak bu sorunların çözümüne ve belirsizliklerin giderilmesine yönelik öneriler getirmeyi amaçlamaktadır